Diensten

Voor notarissen

Opsporing van erfgenamen

Wij verrichten erfgenamenonderzoek of nalatenschapsonderzoek voor het notariaat in binnen- en buitenland. Door ons internationale netwerk van professionals kunnen wij efficiënt betrouwbare informatie aanleveren.

Banken en verzekeraars

Slapende tegoeden

Ook banken en verzekeraars zijn wij graag van dienst.  Bent u op zoek naar de rechthebbende van een slapende rekening? Wij kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Erfrechtelijk genealogen

Ongeclaimde nalatenschappen

Bovendien bemiddelen wij tussen erfgenamen en bewaarders van ongeclaimde tegoeden, zowel binnen Nederland als in het buitenland. Hierbij werken we op basis van uurloon zowel als op basis van een percentage.