Notarissen

Erfgenamenonderzoek.nl is het Notariaat behulpzaam bij nalatenschapsonderzoek in Nederland en in vrijwel alle buitenlanden; ook bij onderzoek naar buitenlands erfrecht. Hierbij worden onder meer buitenlandse testamenten en eventuele huwelijksvoorwaarden opgevraagd en inhoudelijk beoordeeld. Stukken worden desgewenst gelegaliseerd en geapostilleerd aangeleverd.


Erfgenamenonderzoek


Erfgenamenonderzoek is niet altijd even gemakkelijk. Door de verschillen in administraties en de emigratiegolven kunnen verwanten van erflaters, die soms over de wereld zijn verspreid, lastig te vinden zijn. Door onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk zijn wij in staat om efficiënt een betrouwbaar onderzoek te verrichten en u van informatie te voorzien die de toets der kritiek doorstaat. Wij treden tevens op als deskundige in de zin van artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Beëdigde vertalingen vanuit en naar het Engels worden door ons in-house verzorgd.


Verzorgingsgebied


Doordat wij werken met lokale onderzoekers, die op grond van hun ervaring met de lokale wetgeving in staat zijn snel betrouwbare resultaten te boeken, kunnen we u kwaliteit garanderen. Wij werken samen met onderzoekers over de gehele wereld; in het bijzonder gaat het dan om onder meer Australië, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, maar ook in Oost-Europese landen zoals Polen, Tsjechië, Hongarije en Rusland kunnen wij prima erfgenamenonderzoek verrichten. Daarnaast zijn wij in staat nasporingen te verrichten in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.


Tarieven


De tarieven die wij hanteren variëren per onderzoek. Voor iedere zaak krijgt u van ons een op maat gemaakte offerte. Factoren bij het bepalen van het tarief zijn onder meer de aangeleverde informatie, het land waarin onderzoek verricht moet worden, de beschikbaarheid van de archieven aldaar, de termijn waarbinnen resultaten nodig zijn en het basistarief van de buitenlandse collega. Daarnaast worden de kosten van akten, certificaten en verschotten aan u in rekening gebracht.


Persoonlijke levenssfeer


Levende personen opsporen vereist gepaste discretie en vertrouwelijkheid. Voor dergelijk onderzoek staan ons diverse bronnen ter beschikking en werken we met een mandaat. Onze werkzaamheden verrichten wij onder vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1403); daarbij conformeren wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van artikel 13 lid 1 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) rust op (voormalig) medewerkers van ons bureau een geheimhoudingsplicht.

Voor notarissen

Opsporing van erfgenamen

Wij verrichten nalatenschaps- of erfgenamenonderzoek voor het notariaat in binnen- en buitenland. Door ons internationale netwerk van professionals kunnen wij efficiënt betrouwbare informatie aanleveren.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.

Bel ons op


085-0604243