Voor erfrechtelijk genealogen
Erfgenamenonderzoek.nl

Welkom op

Erfgenamenonderzoek.nl

®

INTERNATIONAAL

GENEALOGISCH

ONDERZOEK EN

WERELDWIJDE

OPSPORING

U stelt, wij bewijzen

Voor Erfrechtelijk Genealogen

NEDERLAND BELGIË DUITSLAND ITALIË FRANKRIJK PORTUGAL SPANJE ZWITZERLAND OOSTENRIJK PAKISTAN GRIEKENLAND TURKIJE VERENIGD KONINKRIJK HONGARIJE CHILI BULGARIJE TSJECHIË SLOWAKIJE ROEMENIË VERENIGDE STATEN CANADA BRAZILIË ARGENTINIË AUSTRALIË IJSLAND IRAN ZUID-AFRIKA RUSLAND JORDANIË PAPUA NIEUW GUINEA FIJI INDONESIË DENEMARKEN FINLAND ZWEDEN EGYPTE IERLAND ISRAËL INDIA JAPAN CHINA KROATIË CUBA ESTLAND THAILAND LETLAND LITOUWEN LUXEMBURG MEXICO ECUADOR  IRAK NIEUW-ZEELAND NOORWEGEN  GUATEMALA MAROKKO POLEN SERVIË SLOVENIË OEKRAÏNE SURINAME TUNESIË VATICAANSTAD URUGUAY VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN VENEZUELA GUYANA COLOMBIA  FILIPIJNEN ZIMBABWE VIETNAM LIECHTENSTEIN PANAMA

Vaste partner van meer dan 100 Nederlandse notarissen

In ieder land bestaan ongeclaimde tegoeden: nalatenschappen, uitkoopprocedures minderheidsaandelen en oorlogstegoeden. Vaak staan deze voor een bepaalde termijn geparkeerd bij de overheid, waarna ze vervallen aan de Staat. Tenzij ze natuurlijk voor het einde van die termijn worden geclaimd door of namens de rechthebbende. Bent u erfrechtelijk genealoog en kunnen wij u helpen met onderzoek in Nederland? Laat het ons weten.


Genealogisch onderzoek


Als is komen vast te staan dat de erflater in het buitenland geen echtgenote of kinderen heeft en niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, begint de zoektocht naar de erfgenamen volgens lokaal erfrecht. Komt u daarbij in Nederland uit, dan kunnen we u zeker helpen. We vragen gegevens op van de ouders om vast te stellen of er broers en/of zussen zijn. Bij vooroverlijden zoeken we naar afstammelingen, bij naoverlijden naar erfgenamen.


Verzorgingsgebied


Onderzoek in Nederland verrichten we zelf. Ook als dat betekent dat we lokale archieven moeten bezoeken. De reikwijdte van onze mogelijkheden stopt hier echter niet. Leidt het spoor naar andere landen, dan zetten wij het onderzoek daar voort, in samenwerking met lokale collega's. Ook in de 'moeilijkere' landen zoals Indonesië en Portugal, kunnen wij onderzoek verrichten. Via ons netwerk zijn wij in staat om in vrijwel ieder land nasporingen te verrichten, testamenten op te vragen en contracten te sluiten met buitenlandse erfgenamen.


Tarieven


Wij verrichten onderzoek op basis van uurloon, waarbij de hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van het basisuurloon van de lokale collega en andere factoren, zoals de beschikbaarheid van de archieven en de complexiteit van het onderzoek, dat weer in grote mate wordt beïnvloed door de kwaliteit van de aangeleverde persoonsgegevens. Daarnaast werken we ook op 'contingency'-basis; op basis van een percentage van de met de erfgenamen overeen te komen vergoeding dus. Bij de laatste variant werken we op basis van 'no cure, no pay'.


Privacy


Net als u respecteren wij de privacy van alle bij het onderzoek betrokken personen. In het bijzonder de erfgenamen natuurlijk. Als informatie niet langer nodig is voor het onderzoek, wordt deze door ons in overeenstemming met onze privacyverklaring gearchiveerd en vernietigd. Wij conformeren ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en hebben een vergunning om in Nederland recherchewerkzaamheden te mogen verrichten (POB 1403).

Erfrechtelijk genealogen

Ongeclaimde nalatenschappen

Bovendien bemiddelen wij tussen erfgenamen en bewaarders van ongeclaimde tegoeden, zowel binnen Nederland als in het buitenland. Hierbij werken we op basis van uurloon zowel als op basis van een percentage. 

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.

Bel ons op


085-0604243

Erfgenamenonderzoek.nl

CONTACT

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

© 2013-2021 Erfgenamenonderzoek.nl - Algemene voorwaarden - Klachtenregeling - Privacyverklaring - BTW-nr. NL001393726B94 - K.v.K. 58607277