Voor banken en verzekeraars
Erfgenamenonderzoek.nl

Welkom op

Erfgenamenonderzoek.nl

INTERNATIONAAL

GENEALOGISCH

ONDERZOEK EN

WERELDWIJDE

OPSPORING

U stelt, wij bewijzen

Voor Banken &

Verzekeraars

NEDERLAND BELGIË DUITSLAND ITALIË FRANKRIJK PORTUGAL SPANJE ZWITZERLAND OOSTENRIJK PAKISTAN GRIEKENLAND TURKIJE VERENIGD KONINKRIJK HONGARIJE CHILI BULGARIJE TSJECHIË SLOWAKIJE ROEMENIË VERENIGDE STATEN CANADA BRAZILIË ARGENTINIË AUSTRALIË IJSLAND IRAN ZUID-AFRIKA RUSLAND JORDANIË PAPUA NIEUW GUINEA FIJI INDONESIË DENEMARKEN FINLAND ZWEDEN EGYPTE IERLAND ISRAËL INDIA JAPAN CHINA KROATIË CUBA ESTLAND THAILAND LETLAND LITOUWEN LUXEMBURG MEXICO ECUADOR  IRAK NIEUW-ZEELAND NOORWEGEN  GUATEMALA MAROKKO POLEN SERVIË SLOVENIË OEKRAÏNE SURINAME TUNESIË VATICAANSTAD URUGUAY VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN VENEZUELA GUYANA COLOMBIA  FILIPIJNEN ZIMBABWE VIETNAM LIECHTENSTEIN PANAMA

Vaste partner van meer dan 100 Nederlandse notarissen

Erfgenamenonderzoek.nl

CONTACT

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

In 2014 lanceerde de Nederlandse Vereniging van Banken een website over slapende tegoeden. Heeft u hier ook mee te maken? Met regelmaat assisteren wij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen bij het opsporen van rekening- c.q. polishouders en hun erfopvolgers. Dit doen wij wereldwijd en met groot succes.


Nalatenschapsonderzoek


Hoewel wij zo nu en dan op zoek gaan naar een rekening- of polishouder zal het in de meeste gevallen zo zijn dat deze persoon is overleden en onduidelijk is wie diens erfgenamen zijn. In zo'n geval moet er nalatenschapsonderzoek worden verricht. Er wordt onder andere gecontroleerd of er een testament is; luidt het antwoord ontkennend, dan vindt vererving plaats volgens boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het kan zo zijn dat vererving naar buitenlands recht plaatsvindt, afhankelijk van wie we aantreffen en waar dit is.


Verzorgingsgebied


Vaak is het zo dat de rechthebbende niet in Nederland wordt gevonden en dat we dus de grens over moeten. Geen probleem; wij hebben in vrijwel ieder land een correspondent met wie we zaken doen. Doordat deze collega kennis heeft van de lokale wetgeving, kan onderzoek op efficiënte wijze plaatsvinden. Wij rondden zaken af die onder andere leidden naar de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Rusland, Indonesië en Guyana.


Tarieven


U ontvangt van ons een offerte op maat, op basis van de door u aangeleverde gegevens. De hoogte hiervan hangt onder andere af van het land waarin onderzoek nodig is, het basisuurloon van de correspondent en of de archieven aldaar goed toegankelijk zijn. Voor de persoonsgegevens van levende personen zal contact moeten worden gelegd met de lokale overheid. Dit is allemaal bij het tarief inbegrepen. Met enkele financiële dienstverleners hebben wij een contract waarin een vast tarief is opgenomen. Neem gerust contact met ons op, indien u hierin geïnteresseerd bent.


Privacy


Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons verstrekt. Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1545901 en conformeren ons als zodanig aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij beschikken over een recherchevergunning verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid met kenmerk POB 1403.

Banken en verzekeraars

Slapende tegoeden

Ook banken en verzekeraars zijn wij graag van dienst.  Bent u op zoek naar de rechthebbende van een slapende rekening? Wij kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.

Bel ons op


085-0604243

© 2020 Erfgenamenonderzoek.nl - Algemene voorwaarden - Klachtenregeling - Privacyverklaring - BTW-nr. NL001393726B94 - K.v.K. 58607277