Engelse vertalingen

Als onderdeel van onze vaste dienstverlening bieden wij (beëdigde) vertalingen van juridische documenten aan vanuit en naar het Engels.


Soorten documenten


U kunt hierbij denken aan onder meer:


• testamenten en codicillen;

huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten;

akten van de burgerlijke stand;

• uittreksels uit bevolkingsregisters;

• kadastrale documenten;

• kerkelijke documenten (doop, trouw en begrafenis).


Wat u van ons kunt verwachten


U kunt van ons kwalitatief hoogstaande vertalingen verwachten, professionaliteit en efficiëntie. Desgewenst worden onze vertalingen voorzien van apostille of legalisatie bij u aangeleverd.


Tarieven


Vertalingen (al dan niet beëdigd) vanuit en naar het Engels maken (uitsluitend) onderdeel uit van onze vaste dienstverlening en zijn mitsdien verdisconteerd in onze factuur aan u.


Vertrouwelijkheid


Wij gaan vertrouwelijk om met de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt en conformeren ons aan de vigerende beroepsethiek; dit houdt onder andere in dat wij nauwgezet en onpartijdig te werk gaan en handelen zoals een goed vertaler betaamt. Voorts vermelden wij, wellicht ten overvloede, dat wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1545901 en beschikken over een recherchevergunning met kenmerk POB 1403.

Bel ons op


085-0604243

Huwelijksvoorwaarden

Kerkelijke verklaringen e.d.

Soms heeft u differentiële documenten nodig. Ook kerkelijke verklaringen en huwelijksvoorwaarden kunnen het belang van het onderzoek dienen. Wij vragen dergelijke documenten graag voor u op en vertalen ze vanuit of naar het Engels.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.