Over ons

Genealogen en Internationaal Erfrechtelijk Onderzoekers

Klaas Zondervan SCE REP

Wat maakt een erfgenamenonderzoeker?

 • Achtergrond in het beslag- en insolventierecht
 • Sinds 2013 werkzaam als erfrechtelijk genealoog
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (opgericht in 1928) (NVRA)
 • Lid van het uitvoerend comité van de International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists & Heir Hunters (IAPPR)
 • Lid van de Association of Professional Genealogists (APG)
 • Lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
 • Opgenomen in het Register Estate Planners (REP)
 • Houder van een recherchevergunning (POB 7020)
 • Beëdigd vertaler Engels (wbtv-nr. 23820)
 • Specialisatieopleiding Estate Planning
 • Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen
 • Gecertificeerd Executeur & Vereffenaar (SCE)
 • Registered Open Source Intelligence Analyst (OSINT)
 • Expert van het televisieprogramma 'De Erfgenaam'
 • Expert witness bij de New York City Surrogate's Court
 • Treedt regelmatig op als deskundige in de zin van artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering