Over ons

Genealogisch onderzoek | Internationaal Erfrechtelijk Onderzoekers

Wat kunt u van Erfgenamenonderzoek.nl verwachten?

Ons team is gespecialiseerd in erfrechtelijke genealogie en staat paraat om u te assisteren bij de identificatie van erfgenamen in opengevallen nalatenschappen. We hebben toegang tot exclusieve bronnen en beschikken over ervaren medewerkers die snel en betrouwbaar voor u inzichtelijk kunnen maken wie de erfgenamen zijn in een nalatenschap.


Een team van specialisten


Het opsporen van erfgenamen is een uitdagende taak, vooral wanneer er geen directe bloedverwanten zijn, de familie weid verspreid is of er complexe familiebanden bestaan. Ons team heeft uitgebreide kennis over genealogie en jarenlange ervaring in het traceren van erfgenamen voor notarissen, advocaten en overheidsinstanties die betrokken zijn bij onbeheerde nalatenschappen. Dankzij onze expertise en de toegang tot ons ter beschikking staande exclusieve bronnen, kunnen we snel en accuraat erfgenamen voor u identificeren.


Gespecialiseerd in het buitenland


Ons unique selling point is dat wij erfgenamenonderzoek verrichten in het buitenland. De mogelijkheden voor genealogisch onderzoek variëren per land en zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van bevolkingsregisters, privacywetgeving en de toegankelijkheid van bronnen. We verrichten onderzoek op 6 van de 7 continenten, ronden jaarlijks rond de 50 onderzoeken af en hebben gemiddeld 60 onderzoeken tegelijkertijd in behandeling. Bijzondere landen waarin wij succesvol onderzoek voor u kunnen verrichten zijn Indonesië, Thailand, Sri Lanka en landen in de voormalige Sovjet-Unie. Deze opsomming is geenszins limitatief.


Vertrouwelijkheid


Bij genealogisch onderzoek is zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie van groot belang, met name bij het onderzoeken die betrekking hebben op nog in leven zijnde personen en hun familiebetrekkingen. De resultaten van ons onderzoek worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt, met inachtneming van de vigerende privacyrichtlijnen.

Klaas Zondervan SCE REP

Als spreker te boeken via:

Boek Klaas Zondervan via ShowBird.com

Wat maakt een erfgenamenonderzoeker?

 • Achtergrond in het beslag- en insolventierecht
 • Sinds 2013 werkzaam als erfrechtelijk genealoog
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (opgericht in 1928) (NVRA) (tot medio 2018 bestuurslid)
 • Lid van het uitvoerend comité van de International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists & Heir Hunters (IAPPR)
 • Lid van de Association of Professional Genealogists (APG)
 • Lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
 • Opgenomen in het Register Estate Planners (REP) ()
 • Houder van een recherchevergunning (POB 7020) (vh. POB 1403)
 • Beëdigd vertaler Engels (wbtv-nr. 23820)
 • Specialisatieopleiding Estate Planning
 • Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen
 • Gecertificeerd Executeur & Vereffenaar (SCE)
 • Registered Open Source Intelligence Analyst (OSINT)
 • Expert van het televisieprogramma 'De Erfgenaam' ()
 • Expert witness bij de New York City Surrogate's Court
 • Treedt regelmatig op als deskundige in de zin van artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering